Xero Shoes Women’s Prio Cross Training Shoe – Lightweight Zero Drop Barefoot